Skip to the content

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De overheid hanteert de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bij de toetsing van een aanvraag. Op 17 maart 2017 is een partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in een aantal PAS-gebieden gewijzigd. Dit heeft onder andere gevolgen gehad voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Het verschil varieert per PAS-gebied, maar over het algemeen is de ruimte kleiner geworden.

Adviesbureau SAM is bezig met de PAS in onder andere de levensmiddelenindustrie en kan ook uw bedrijf daarmee goed van dienst zijn. Bijvoorbeeld bij het vaststellen de mogelijkheden tot uitbreiding.

Voor vragen neemt u contact op met:

Mira Smits

mira.smits@sambv.nl

06-14445885

About the author

Mira Smits is directeur van SAM BV

Contact

Consultancy SAM BV
Heikesestraat 4b
Vessem
5512 PA
The Netherlands

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

Book "Het ketelhuis" (The Boiler House)

This book provides a huge amount of practical and independent information.