Skip to the content

Bijhouden register Wet- en regelgeving

Weet u precies aan welke wettelijke regels uw bedrijf of instelling moet voldoen?
Bent u altijd op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving?
Hebt u alle acties uitgevoerd die de arbowetgeving, vergunningverlener en ISO 14001 auditor van u verlangen?

Veel bedrijven willen graag inzicht hebben in de mate waarin ze voldoen aan alle wetten en regels die voor hen gelden. Dat kost ze echter erg veel tijd, omdat de wereld van arbo- en milieuwet- en regelgeving complex en ondoorzichtig is. Ook is het moeilijk om aan te tonen dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan en wat de openstaande acties zijn.

Het register W&R zorgt ervoor dat u kan aantonen dat u voldoet aan wetten en regels.

Dit doen wij d.m.v. het betrekken van mensen zodat men weet waarom de acties benodigd zijn. Hierdoor gaat saaie materie leven in de organisatie. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het aantal (milieu)incidenten omlaag gaat.

About the author

Stefan Walta is directeur van SAM BV

Contact

Consultancy SAM BV
Heikesestraat 4b
Vessem
5512 PA
The Netherlands

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

Book "Het ketelhuis" (The Boiler House)

This book provides a huge amount of practical and independent information.